امريكانو

امريكانو

4,500
 اسبرسو

اسبرسو

2,500
 حليب

حليب

2,500
 اسبرسو دبل

اسبرسو دبل

3,500
 كورتادو

كورتادو

4,000
 كراميل ساخن

كراميل ساخن

5,500
 فلات وايت

فلات وايت

4,500
 هوت شوكليت

هوت شوكليت

5,000
 سبانيش لاتي

سبانيش لاتي

5,500
 ميني سيجنتشر

ميني سيجنتشر

3,000
 لونج بلاك

لونج بلاك

4,000
 كابتشينو

كابتشينو

5,000
 جوز الهند لاتيه

جوز الهند لاتيه

6,000
 لاتيه

لاتيه

5,000
 قهوة لندن

قهوة لندن

6,500
 موكا

موكا

5,000
 موكا بيضاء

موكا بيضاء

5,000
 بيكولو

بيكولو

4,000